دسته بندی : ازدواج

جستجو
آخرین بلاگ ها
سالن عقد شیک با روف گاردن

برای انتخاب سالن عقد شیک با روف گاردن باید به عواملی مانند ظرفیت محیط، نحوه پذیرایی، گل آرایی و... توجه نمایید.

حقوق زن و مرد برای ازدواج در کشورهای پیشرفته و مدرن

حقوق زن و مرد در مقوله ازدواج یکی از مباحث مهم در داخل و خارج از کشور است که همیشه بر روی آن صحبت‌های بسیاری وجود دارد. از همین رو در این مقاله قصد داریم تا حقوق زن و مرد را برای عقد و نکاح در کشورهای پیشرفته بررسی نموده و دیدگاه آنان را بیان داریم.

بررسی مقوله مهریه یا شرایط ضمن عقد

مهریه یا شرایط ضمن عقد یکی از معضلات بزرگ در جامعه فعلی است. گروهی از افراد این دو مورد را برای دوام زندگی مهم می‌دانند و برخی دیگر آنها را عامل جدایی دو طرف و خانواده‌ها بیان می‌نمایند. از همین رو در این مقاله قصد داریم تا مقوله مهریه یا شرایط ضمن عقد را بررسی نموده و نتیجه آنها را بر روی زندگی افراد مشاهده نماییم.

18 اردیبهشت 1401 | توسط : مدیر کل

برای انتخاب سالن عقد شیک با روف گاردن باید به عواملی مانند ظرفیت محیط، نحوه پذیرایی، گل آرایی و... توجه نمایید.

اطلاعات بیشتر
24 آذر 1400 | توسط : مدیر کل

حقوق زن و مرد در مقوله ازدواج یکی از مباحث مهم در داخل و خارج از کشور است که همیشه بر روی آن صحبت‌های بسیاری وجود دارد. از همین رو در این مقاله قصد داریم تا حقوق زن و مرد را برای عقد و نکاح در کشورهای پیشرفته بررسی نموده و دیدگاه آنان را بیان داریم.

اطلاعات بیشتر
15 آبان 1400 | توسط : مدیر کل

مهریه یا شرایط ضمن عقد یکی از معضلات بزرگ در جامعه فعلی است. گروهی از افراد این دو مورد را برای دوام زندگی مهم می‌دانند و برخی دیگر آنها را عامل جدایی دو طرف و خانواده‌ها بیان می‌نمایند. از همین رو در این مقاله قصد داریم تا مقوله مهریه یا شرایط ضمن عقد را بررسی نموده و نتیجه آنها را بر روی زندگی افراد مشاهده...

اطلاعات بیشتر